THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Bi ht trẻ thơ

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Bi ht trẻ thơ
Qun zdui zdui
Member

Posts: 74
From: japan
Registered: Feb 2003

posted 14-02-2003 08:23    Click Here to See the Profile for Qun zdui zdui   Click Here to Email Qun zdui zdui     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
C một b nọ, vốn l một cy văn nghệ từ thủa cn trẻ.
Một hm nhn dịp dự tiệc họp mặt văn nghệ của cc tầng lớp lo thnh cng lớp trẻ văn nghệ đương thời. Khi dự tiệc B c dẫn theo một chu trai nhỏ của B. Giữa buổi tiệc thằng b mắc t qu nn vốn dĩ ngy thơ n ht tong ln :
-B ơi con mắc đi qu!
Tội nghiệp B cụ nọ khng kịp bịt miệng n lại với khi bao nhiu cặp mắt đổ dồn về pha bn của hai B chu. B cụ sau khi đưa ch b đi t; B bảo nhỏ với ch b:
-Lần sau con c muốn đi đi th con ni l B ơi con muốn ht nh!
Tuổi thơ v tnh cho đến đm, khi hai B chu đang ngủ bn nhau, thằng b chợt thức giấc v ni nhỏ bn tai B cụ:
-B ơi con muốn ht qu chừng .
B cụ ngi ngủ:
-m rồi ht h g nữa con, nếu c muốn ht th ht nhỏ nhỏ vo lỗ tai b vậy.
Ni xong B cụ lại quay qua ngủ tiếp...thằng b liền theo ngay lời B n dặn khi chiều dự tiệc...n liền cởi quần ht rất ngy thơ... một "bản tnh ca ướt t" vừa đủ nhỏ... v nước đ theo về đng nguồn bn mi tc sương trắng miền qu ngoại!!!

[This message has been edited by Qun zdui zdui (edited 14-02-2003).]

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C