THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Chuyện học đường

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Chuyện học đường
ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 16-02-2003 17:22    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Học đường 01
Có một cô giáo trẻ mặc rưp ngắn vào dạy tại một lớp học. Cô đang say sưa giảng bài th́ bất ngờ làm rơi viên phấn xuống dưới nền lớp học. Cô ta ngồi xuống lượm lại viên phấn đó. Sau đó:...
- Tommy, Tại sao em cười . Cô giáo hỏi
- Thưa cô, em lỡ thấy mắt cá chân của cô ạ. Tommy trả lời.
Cô giáo đỏ mặt : - Em đi ra khỏi lớp, ngày mai trở lại lớp học.
Và ...
- Peter, sao em lại cười nữa? Cô giáo lại hỏi.
Peter: - Thưa cô, em thấy 2 đầu gồi của cô ạ.
Cô giáo (hơi quê): - Peter, em cũng đứng dạy và ra khỏi lớp, tuần sau em vào học lại.
- Kenvin, Có chuyện ǵ nữa mà em cười ?
- Thưa cô, em lỡ nh́n thấy cái đùi của cô ạ.
Cô giáo (tức quá): Em ra khỏi lớp ngay và tháng sau em mới được vào lớp học lại.
Sau đó....
- Thưa cô, em xin chào cô em về ạ.
- Jonny, tại sao cô đâu có đuổi học em dâu mà em lại xin về vậy?
-Thưa cô em xin phép cô cho em về rồi năm sau em sẽ đến học lại ạ.

Học đường 02
Hai chàng SV Nông nghiệp nói chuyện sau khi thi vấn đáp:
-Thế nào, mày ổn chứ?
-Ổn cái khỉ mốc, tao bốc phải phân chuồng, đếch nuốt được...
-Ối xời, vẫn c̣n sướng hơn tao....
-Mày vào cái ǵ mà kinh thế?
-Phân bắc, đéo thể nhai được.....

{miễn b́nh luận}

IP: Logged

ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 16-02-2003 19:37    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Nước Quần

Hỏi: - Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần?
Đáp: - Tại nếu có nước Quần th́ sẽ không thấy được nước Cubạ

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C