THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Thơ mộng...tnh ... WC!

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Thơ mộng...tnh ... WC!
Qun zdui zdui
Member

Posts: 74
From: japan
Registered: Feb 2003

posted 16-02-2003 18:07    Click Here to See the Profile for Qun zdui zdui   Click Here to Email Qun zdui zdui     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
C nghĩa g đu một buổi chiều.
V tnh đối diện ở cầu...WC.!
Ga lăng...Anh nhịn...cho em trước!
Nhường nhau chỗ ấy cũng l yu.

V cũng ngy xưa một buổi chiều
Gặp em tất tả...vo cầu...WC!
Dng em luống cuống, mặt xanh lt
Anh (cũng) nhịn lại để... được yu!

IP: Logged

ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 16-02-2003 18:20    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Ha ha ha
Chuyện tnh ở cc khu phố cổ HN đy m... Nghe thơ m cứ ngỡ l chuyện...thật

IP: Logged

La Paloma
Moderator

Posts: 257
From: cõi hư vô
Registered: Jan 2003

posted 16-02-2003 18:23    Click Here to See the Profile for La Paloma     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Chẳng vần vè chút nào anh Phúc

IP: Logged

Qun zdui zdui
Member

Posts: 74
From: japan
Registered: Feb 2003

posted 16-02-2003 18:40    Click Here to See the Profile for Qun zdui zdui   Click Here to Email Qun zdui zdui     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
m trăng thơ sng qu đỉnh đầu
"Ngồi thiền" t tị tại cầu...ao!
Thoảng nghe...lủm bủm...từ bn ấy
Giời hỡi!...Em ti cũng chung tnh!
----------------------------------
"Tnh thơ vui" viết thật tại Thanh nin xung phong Daknong (1989) với tự đề " Bn ao c vồ"
...ấy vần với v đấy...vừa lng chưa no! ha...ha...ha

[This message has been edited by Qun zdui zdui (edited 16-02-2003).]

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C