THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Dũng cảm!

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Dũng cảm!
Qun zdui zdui
Member

Posts: 74
From: japan
Registered: Feb 2003

posted 17-02-2003 06:15    Click Here to See the Profile for Qun zdui zdui   Click Here to Email Qun zdui zdui     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Vo một buổi chiều đng rt mướt. Bn bờ đ sng Hồng, khi mọi người cn đang x đẩy nhốn nho ven đ để tm cch cư một c gi đang vẫy vng trong ln nước chảy xiết.
*-Bổng một tiếng "M"!...dười ln nước bạc lại xuất hiện một bố gi đầu bạc tc phơ, vẫy vng mnh liệt như đang cố gắng vu lấy c gi...mọi việc cn đang diễn ra qu bất ngờ với mọi người hiếu kỳ ven đ, th thật may mắn ton cư hộ của điạ phương xuất hiện v cả c gi lẫn bố gi đều được vớt ln.
*-Thật xc động trước hnh động dũng cảm của bố gi, c một phng vin điạ phương tức khắc cha micro phỏng vấn bố:
-Dạ thưa cụ. ộng cơ no đ thc đẩy cụ liều mnh nhảy xuống sng vớt c gi ạ!
-Tội nghiệp cho bố gi, ton thn rt run cầm cập v nt mặt vẫn chưa tan nt ti xanh hoảng hốt, miệng vừa đnh b cạp bố vừa giả nhời:
- Chẳng c động với cơ no cả...sư bố ci thằng khốn no khi ny x ng xuống đấy...ng m tm được n...th ng nện bỏ mẹ n ngay...

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C