THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
   Đại Tướng Tr Dũng !

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Đại Tướng Tr Dũng !
angel
Moderator

Posts: 244
From: Wien, Austria-European
Registered: Nov 2002

posted 18-02-2003 15:10    Click Here to See the Profile for angel   Click Here to Email angel     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Một người mẫu phải ra php trường v tội giết ng chủ . Nng ta liền nghĩ ngay ra 1 cch ...cởi sạch quần o ra !Quả nhin d lệnh bắn đ được tuyn bố nhưng khng anh no trong đội thi hnh n c thể bắn nổi v c ta qu đẹp . Ngồi trn php đnh mọi người bn nhau , c lẽ v bọn n cn trẻ , lại đang tuổi sung sức , v vậy nn để 1 người gi bắn cho chắc ăn . Ngay lập tức Đại tướng TriDung 75 tuổi được mời xuống thực hiện .
ng ngắm sng về pha tử t , bỗng "xoạch" 1 ci , tử t lăn ra chết , cả php trường vỗ tay vang dội nhưng cũng khng hiểu tại sao khng ai nghe tiếng sng nổ.
Nhưng khi kiểm tra lại , người ta pht hiện ra rằng :C ta chết v 1 ci khuy quần bắn ra găm vo trn !

HAHHAHA !

[This message has been edited by angel (edited 18-02-2003).]

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C