THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Chàng và nàng

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Chàng và nàng
ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 21-02-2003 16:28    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Eo ơi, bậy thế
Chàng và nàng ngồi trong công viên, rất lâu, im lặng......
Chợt, nàng nũng nịu:
- Anh ơi, anh đang nghĩ ǵ thế?
- À, anh cũng đang nghĩ như em...
- Eo ơi, bậy thế!!!
- !!!

Con trai?
Buổi hẹn ḥ đầu tiên. Chàng trai rụt rè hỏi cô gái, khi thấy cô khá bạo dạn:
- Trước anh, em có cậu con trai nào không?
- Không, không có cậu con trai nào cả.
- Tuyệt quá - Chàng nghĩ thầm
Cô gái tiếp lời:
- Em chỉ có hai đứa con gái, đang gửi ở chỗ mẹ em thôi....
-.....!!!!!

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C