THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Khốn khổ

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Khốn khổ
ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 21-02-2003 16:33    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
- Thưa bác sĩ - Trí Dũng nói trong máy giọng đầy lo lắng- Con trai tôi bị sốt ban.
- Tôi biết - Bác sĩ Angel đáp - hôm qua tôi đă đến nhà ông và cho cậu ta ống thuốc. Ông hăy cách ly cậu ta với những người khác.
- Nhưng nó đă hôn con hầu - Trí Dũng nói
- Vậy th́ chúng tôi sẽ đem cách ly chị ta... - Bác sĩ Angel vẫn b́nh tĩnh
- Và chính tôi cũng hôn con hầu.
- Như thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh rồi, tội nghiệp ông quá - Angel tỏ vẻ thương hại
- Vâng và từ lúc đó đến giờ tôi đă hôn vợ tôi, Trí Dũng kể tiếp
- Khốn khổ - Angel hốt hoảng - Vậy th́ tôi cũng bị lây mất rồi....
- !!!!

IP: Logged

ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 21-02-2003 16:45    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
ôi khốn khổ

Thi trượt đại học, Angel, Trí Dũng, và HP đăng kư học 1 lớp thú y. Sau khi nghe giảng lư thuyết về thụ tinh nhân tạo cho ḅ, cả ba đều có vẻ rất thích thú và có vẻ nắm được yếu lĩnh của bài giảng.... Rồi chuyến thực tập đă đến, cả lớp hào hứng lên nông trường ḅ An Khánh, và cả ba được giao nhiệm vụ thụ tinh nhân tạo cho 1 con ḅ cái....
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, giáo viên hướng dẫn đi kiểm tra, vẫn thấy 3 ông học tṛ lấm lem bùn đất và có nhiều vết bầm tím trên người, loay hoay ôm cẳng con ḅ, trong khi các học viên khác đă xong việc và đi ngắm cảnh từ lâu....
- Sao, có ǵ khó khăn à? - Giáo viên hướng dẫn hỏi
- Vâng, về "thụ tinh nhân tạo" th́ chúng em biết,nhưng không làm thế nào để... vật ngửa con ḅ này ra được ạ...

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C