THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Đứa trẻ nhanh trí

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Đứa trẻ nhanh trí
ruacon
Member

Posts: 94
From: Việt Nam
Registered: Nov 2002

posted 21-02-2003 16:50    Click Here to See the Profile for ruacon   Click Here to Email ruacon     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Đến tôi cũng chịu
Bà hiệu trưởng trường tiểu học ghé vào lớp của giáo viên lớp ba mới dạy xem lần đầu tiên cô điều khiển lớp ra sao.
- Em học sinh ngồi ở đầu bàn kia đúng ra phải học lớp hai, nhưng năn nỉ học lớp này và nó rất thông minh cho nên tôi không muốn bắt nó về lớp của nó - Cô nói.
- Nó không thể thông minh tới mức đó được - Hiệu trưởng nói:
- Cô thử hỏi nó một câu nào xem?
Cô giáo gọi đứa bé lên, hỏi:
- Việc ǵ con chó làm lúc đứng ba chân, c̣n con người th́ đứng hai chân?
- Việc bắt tay - Đứa bé nói.
- Bố em có thứ ǵ mà mẹ em thích nhất?
- Tiền ạ!
Bà hiệu trưởng kéo cô giáo ra một góc và nói khẽ:
- Nên đưa nó lên lớp bốn. Mấy câu hỏi đó tôi cũng không trả lời được.

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C