THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  lêm Paltalk không bà con ?

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   lêm Paltalk không bà con ?
La Paloma
Moderator

Posts: 257
From: cõi hư vô
Registered: Jan 2003

posted 23-02-2003 17:10    Click Here to See the Profile for La Paloma     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
lên Paltalk không bà con ?

Buồn quá, Lâu lắm tớ không vào paltalk , hôm nay qua đó chút xiú coi , nick của tớ là diu-dang-con-gai-20

Tớ thích vào mấy room chính trị hoặc tôi yêu Tiếng Việt nước tôi .

Các bạn có lên mà thấy diu-dang-con-gai-20 thi đó chính là tớ .

Hẹp gặp lại trên đó nha ,

PS, tớ khoái hát lém đó, tớ sẽ hát cho bà con nổ tai chơi (ở trường tớ được cử vào đôi hợp xướng bè nữ cao đó ) See you soon !

[This message has been edited by La Paloma (edited 23-02-2003).]

IP: Logged

La Paloma
Moderator

Posts: 257
From: cõi hư vô
Registered: Jan 2003

posted 23-02-2003 18:31    Click Here to See the Profile for La Paloma     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Tớ hét thử nhé, không có bộ lọc tốt, nhưng cũng không sao ! :

http://www.learngerman-web.com/tinh%20ca%20du%20muc.wav

IP: Logged

angel
Moderator

Posts: 244
From: Wien, Austria-European
Registered: Nov 2002

posted 24-02-2003 08:18    Click Here to See the Profile for angel   Click Here to Email angel     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Chào cô bé hay giỗi hờn !

Có chuyện ǵ làm mất ḷng Cưng vậy, sao lại xoá hết những bài viết của Bé tham gia trong forum này đi thế???

Mọi sự tranh căi của em trước đây rồi TD đă để em chăm sóc room này, vậy mà bỏ ra đi không một lời chào từ biện, vậy là không có tôn trọng mọi người rồi đó.

Việc làm như vậy có nên không? sao tự ái cao wá vậy cô bé. nếu như tui anh chó lỗi ǵ làm LP phật ḷng th́ trước khi ra đi cho angel nói lời xin lỗi chung nhé.

hy vọng Bé đừng buồn và giận lây nhiều người.

Angle.

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C