THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Nen co chu de moi ve chuyen cuoi

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Nen co chu de moi ve chuyen cuoi
vqscorpions
Member

Posts: 35
From: h nội
Registered: Feb 2003

posted 27-02-2003 08:17    Click Here to See the Profile for vqscorpions   Click Here to Email vqscorpions     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Xin cho chư vị huynh đệ
Tại hạ xin mạo muội ni về Gc Vui với một tưởng nho nhỏ.
Theo tại hạ th ngy nay c v vn trang cười trn khắp thế giới nn việc đưa những cu chuyện cười ln Gc vui trong web của bc TD khng trnh được những cu chuyện lặp lại( Tại hạ đọc thấy nhiều chuyện vui thật nhưng đọc đ nhiều lần)
Vậy nn chăng chng ta sẽ kể về những cu chuyện vui của chnh chng ta m điều ny th tại chắc chắn l trong cuộc sống chng ta khng thiếu. Như thế cu chuyện sẽ phong ph hơn v lun c chứa đựng điều bất ngờ của cuộc sống. Tiếng cười như thế sẽ thật hơn v sẽ khng lo trng lặp.
Thiển của tại hạ xin được mạo muội đưa ra.

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C