[back] [index]

m nhạc, phim ảnh trong trang web

Bạn cn c thể lm cho trang web của mnh sinh động hơn bằng m nhạc, video... Trang ny sẽ gip bạn thực hiện điều đ. Nhưng hy đừng qun l internet cn đang tương đối chậm v sử dụng qu nhiều những thứ đ sẽ mang lại phản tc dụng. Video, sounds thường l những files lớn v cần rất nhiều thời gian dể load.

C rất nhiều dạng audio (*.au, *.wav, *.mid....) v video (*.mpeg, *.avi...). Nhưng c lẽ chỉ c dạng midi (*.mid) l cỡ nhỏ nhất. Một bản nhạc 5 pht chiếm khoảng 30KB trong khi đ 5 pht dưới dạng wav ln tới 5MB. ể đưa chng vo một trang web, bạn cần viết dng html-code sau:
 
<embed src="music.mid" autostart="true" loop="true">

Trong đ "music.mid" l tn của file nhạc, autostart="true" chạy bản nhạc tự động, loop="true" tự động quay lại đầu bản nhạc khi v chạy tiếp, nếu bạn chỉ muốn bản nhạc chạy một số lần nhất định lần rồi dừng, hy thay "true" bằng "1", "2"...

Bạn hy [xem v dụ]

Ring Internet Explorer cn cho php bạn tạo nhạc nền với tag đơn <bgsound> Dng code sẽ được viết như sau:

<bgsound src="music.mid" loop="infinite">

loop="infinite" cho php browser chạy bản nhạc khng ngừng.

Bạn hy [xem v dụ]

Ngoi ra cn một cch đưa video vo trang web (chỉ dng cho Internet Explorer) như một bức ảnh:

<img dynsrc="beany.mpg">

Nếu đ từng sử dụng RealPlayer chắc bạn sẽ hỏi, lm thế no để n tự động chạy một bi ht dưới dạng *.rm iều đ khng phức tạp lắm nhưng đi hỏi người đến thăm trang web của bạn phải c RealPlayer ci trong my, đ lại l điều t xảy ra. Như vậy bạn phải tạo một link để người đọc c thể download phần mềm ny từ RealNetwork server. Sau đy l dng code bạn cần để đưa RealPlayer vo một trang web:

<embed src="finally.rm" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" height="30" width="400" autostart="true"><br>

<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="StatusField" height="30" width="400" autostart="true"><br>

<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="PositionField" height="30" width="400" autostart="true"><br>

Bạn hy [xem v dụ]

C một điều bạn cần ch l tất cả cc files nhạc, video... đều phải được upload cng với trang web v cng nằm trong một địa chỉ như trang web. Nếu sử dụng một file của trang web khc, bạn phải đưa địa chỉ đầy đủ của file đ vo html-code. V dụ:

<embed src="http://www.tridung.de/audio/music.mid" autostart="true" loop="true">[index]