IHTML Index
Nếu chấm từ 1 (kém nhất) đến 10 (tốt nhất), bạn sẽ cho iHTML bao nhiêu điểm? Làm ơn chọn và nhấn nút Vote. Để xem nhận xét của các bạn đọc, nhấn nút View!
 • Mở đầu - HTML là ǵ cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, màu chữ, màu nền...[xem tiếp]
 • Cách đưa tranh ảnh vào một trang web...[xem tiếp]
 • Tạo liên kết với các trang khác (link) và tạo một link để khi người đọc gơ vào có thể gửi e-mail cho bạn, cách tạo một ImageMap (một image chứa nhiều liên kết)...[xem tiếp]
 • Trang trí chữ, định hướng khổ chữ trong một trang web...[xem tiếp]
 • Table trong webpage, cách dựng và các ứng dụng của table...[xem tiếp]
 • Professional homepage với kỹ thuật frame...[xem tiếp]
 • Đưa âm nhạc, video vào trong một webpage, làm sao để Real files tự động chạy...[xem tiếp]
 • JavaScript và ứng dụng của nó trong một homepage...[xem tiếp]
 • Java Applets có đẹp thật, làm trang web của bạn sinh động hơn nhưng cũng tăng thời gian load lên rất cao và đôi khi làm treo Browser...[xem tiếp]
 • Cách tạo button trong webpage - form, list và một mớ ḅng bong...[xem tiếp]
 • Cascading Style Sheets (CSS)...[xem tiếp]
 • Guestbook, Forum for free lấy ở đâu, đưa vào trang web như thế nào...[xem tiếp]
 • Cách phá Popups quảng cáo của các FWP (Free Webspace Provider)...[xem tiếp]
 • Giới thiệu 10 Free Webspace Provider tốt nhất...[xem tiếp]
 • Sử dụng Unicode (UTF-8) cho trang web, bảng mă tiếng Việt...[xem tiếp]
 • Cookie là ǵ, cách tạo và sử dụng cookie...[xem tiếp]